Защо професионалните преводачи са незаменими

Има много предимства в това да инвестирате в професионални преводачи. Това е една възможност за по-голям пазарен дял, международно признание или просто за по-добър растеж на бизнеса ви. Затова, когато избирате професионалния си езиков експерт, е важно да сте сигурни, че това е безспорно доказал се професионалист. Не случайно много хора с перфектно владеене на съответния език се обучават допълнително – просто се стремят да подобрят качеството на езиковите си познания и да се научат как да приложат това в професионална обстановка.

Специализация

Много професионални преводачи избират специализация в различни сфери на индустрията – от право и медицина, до автомобилостроене и маркетинг. Това им осигурява знания, които средностатистическият човек не притежава. Това от своя страна означава, че преводът ви не само ще е с високо качество, но и гарантира, че ще е напълно точен. Често при специализираните преводи изказът в оригиналния текст е строго специфичен и дори най-малката неточност може да доведе до невероятни проблеми за клиента.

Поверителност

Професионалните преводачи са експерти, когато става въпрос за поверителност. Те разбират колко е важно клиентът винаги да е предпазен – нещо, което обикновеният човек не може да осъзнае в пълна степен. Когато работят върху няколко големи проекта (нещо обичайно за професионалните преводачи), те често попадат на текстове с чувствителна информация, непубликувани проекти или просто въпроси, които са поверителни за самия клиент. Когато работите с професионален преводач, може да сте напълно сигурни, че документите ви са във възможно най-сигурни ръце, без да е необходимо да се тревожите за нарушения на поверителността.

Стандарт за превод

За професионалните преводачи е задължително да се обучават между 2 и 4 години, за да придобият квалификация за превод, като много от тях избират да продължат да се обучават, за да специализират в конкретни области. Тази квалификация включва изучаване на големи обеми от материали, като преводна технология, културни особености, критична оценка на текстове и методологии на проучване, което им осигурява уникални компетентности за това как най-добре да преведат вашите документи. Това ниво на образование и обучение гарантира, че преводите им се извършват с най-висока степен на точност и професионализъм, който изобщо не може да се сравни с непрофесионалните преводачи.

Налични ресурси

Професионалните преводачи често работят в агенция за преводи, което им осигурява достъп до скъпи технологии за превод. Тези технологии революционизират индустрията на преводите, като прецизират процеса, правят го по-рентабилен и съкращават значително сроковете за изпълнение на проектите. В зависимост от възложения проект един професионален преводач може да се възползва от технологии, като машинен превод (Machine Translation, MT) за големи обеми от данни, инструменти за превод с помощта на компютър (Computer-Aided Translation, CAT) за подобряване на производителността, преводачески памети (Translation Memory, TM) за достъп до база данни с предходни приложими преводи и много, много други. Всички тези ресурси обикновено не са достъпни за средностатистическия човек поради необходимия труд за въвеждането им и разходите, свързани със закупуването им.

Съгласуваност

С различните си експертни познания и технологии професионалните преводачи имат всичко необходимо, за да предоставят по-съгласувани преводи, особено чрез управление на терминологията и преводачески памети. За вас като клиент това означава, че може да се възползвате от компетенциите им, като крайният резултат ще е значително по-точен, що се отнася до съгласуваността на терминологията. С това може да сте напълно спокойни – вашият преводач ще изпълни задачата си перфектно.

С повишаването на броя проекти за превод се повишава и броят професионални преводачи, които са готови да се заемат с проекта ви. В TransGlobe International се гордеем, че работим с екип от възможно най-добрите и добре оборудвани професионални преводачи. Това означава, че може да разчитате на нас да изпълним проекта ви за превод точно както трябва – всеки път!

За повече информация относно предлаганите от нас езикови услуги ни пишете на hello@transglobeinternational.com.