Преводачески услуги - Заглавно изображение

Преводачески услуги

„Без езикови бариери.“

Този цитат е нашето мото, но за нас той не е просто крилата фраза. Той е символ на годините, които сме прекарали в самоусъвършенстване, трупане на опит и познания. Този девиз е метафора за разнообразното портфолио от преводачески услуги, които предоставяме на партньорите си. С тяхна помощ успяваме да елиминираме езиковите бариери и да помогнем на бизнеса ви успешно да достигне международните пазари.

Превод и редакция

Превод, преглед, редакция

Превод, преглед и редакция (от английски – Translation, Editing, Proofreading, TEP) реално се комбинират в пакетна услуга, състояща се от 3 отделни подуслуги. Обичайно тя ни се възлага за пълна обработка и на 3-те компонента и представлява около 80% от ежедневната ни работа. За нея използваме най-малко двама отделни лингвисти – преводач и редактор, които имат експертни познания по езика на оригиналния текст и умения на ниво „роден език“ по текста на превода, наричан още „целеви език“. Като краен резултат получавате текст, който не е просто превод на оригинала. Вместо това локализираната версия е нагодена прецизно спрямо целевата аудитория на продукта, а качеството на превода е от най-високо ниво, често надвишаващо изискванията на стандарта ISO17100 и другите стандарти за качество на преводаческите услуги.

Преводачески услуги - качествена оценка

Качествена оценка на преводачески услуги

Качествената оценка или QA обичайно се възлага на доставчик, който е независима трета страна, тъй като е изключително важен етап от всеки проект. Целта на тази оценка е обективен преглед и оценяване на качеството на вече извършени преводачески услуги като превод, редакция и др. За да бъде тази оценка адекватна, са необходими експертни познания както по езика на оригиналния текст, така и по целевия език и специфичните за проекта изисквания, но това не е достатъчно. Изисква се също и добро разбиране на стила, форматирането, терминологията, процеса по извършване на QA (включително типа и сериозността на направените грешки), както и добро познаване на способите за аргументация и арбитраж.

Предпечат

Предпечатна подготовка

Известна още като предпечат, Desktop Publishing или DTP, предпечатната подготовка играе важна роля в локализацията. По време на DTP вече преведеният и редактиран текст се преобразува във визуално завършено съдържание, което е готово за представяне на крайните потребители. Работата на нашите специалисти по DTP включва едни от най-ресурсоемките и графично интензивни типове софтуер, но крайният резултат е изключително качествен, и то за голямо разнообразие от проекти от ВСЕКИ език на ВСЕКИ друг.

Преводачески услуги - локализация на софтуер

Локализация на софтуер

Една от най-предизвикателните задачи при предоставянето на преводачески услуги е преводът на елементи от потребителски интерфейс. Това не е случайно – за всеки софтуерен продукт изискванията, целевата аудитория и техническите параметри са коренно различни. Много често преводачите разполагат с ограничено пространство за превода си, тъй като мястото за елементите от интерфейса, например бутони и менюта, също е ограничено. Поради тази причина се изисква находчиво перифразиране и подбор на термини, за да се предаде смисълът на оригинала точно, но и възможно най-кратко и ясно. Нашите екипи разполагат с необходимия опит в този аспект и така винаги съумяват да изберат възможно най-подходящите за целта ресурси. В резултат работата със софтуера ще е много по-безпроблемна, приятна и продуктивна.

Редакция на машинен превод

Редакция на машинен превод

Машинният превод до неотдавна се смяташе за заплаха срещу преводаческата практика и често се споменаваше с пренебрежение и подигравка. Тази развиваща се технология често беше подценявана поради изключително ниското си качество в сравнение с превода от хора. Но днес живеем в ерата на технологиите. Немислимите изобретения от вчера са днешната реалност и машинният превод не е изключение. Алгоритмите му се обновяват и подобряват все повече, като едва започват да разкриват огромния потенциал на тази технология, особено превода чрез невронни мрежи. Изискват се особена нагласа и умения, за да се работи качествено с машинен превод, но в Трансглоуб Интернешънъл всички наши лингвисти са сертифицирани за редакция на машинен превод с помощта на най-новото от CAT инструментите и софтуерните решения.

Преводачески услуги - брайлово писмо

Преводачески услуги с брайлово писмо

Когато става въпрос за локализация, на първо място винаги е идеята, която предаваме, независимо от езика – в много случаи работата ни е в помощ на хора, за които съдържанието е недостъпно не само поради езикови бариери. Може да ни се струва нормално да се възползваме от локализирани компютърни програми, интересни книги или забавни мобилни приложения, но хората със зрителни увреждания често са лишени и от трите поради самото естество на писмения текст – още преди езиковата бариера трябва да помислим за другите ограничения, пред които са изправени много хора. Затова нашата мисия е да достигнем до всички, които имат нужда от достъпно и разбираемо съдържание. Партньорството ни с Бюрото по труда за лица със зрителни увреждания дава възможност на преводачите със зрителни увреждания да допринесат за популяризирането на брайловото писмо в полза на нуждаещите се.

Цялостно портфолио с преводачески услуги

По-долу можете да разгледате пълния списък с услуги, които предлагаме. Ако желаете да ви направим оферта или се нуждаете от допълнителна информация относно нашите услуги, не се колебайте да се свържете с нас и ще получите отговор във възможно най-кратък срок.

 • Превод
 • Официален превод
 • Бърз превод
 • Сертифициран превод
 • Легализация
 • Локализация на софтуер
 • Локализация на уеб сайтове
 • Качествена оценка
 • Едноезичен преглед
 • Комплексен преглед
 • Преглед и редакция
 • Редакция на машинен превод
 • Устен превод
 • Терминологични задачи
 • Адаптивен превод
 • Обратен превод
 • Лингвистични/софтуерни тестове
 • Корекция
 • Превод на брайлово писмо
 • Редакция на брайлово писмо
 • Софтуерно инженерство
 • Управление на преводачески памети
 • Управление на проекти
 • Субтитриране и мултимедийни услуги
 • Предпечатна подготовка
 • Анализ/адаптация на търговски марки
 • Обучения и лекции
 • Дублаж
 • Отстраняване на грешки
 • Специализирани лекции
 • Художествен превод
 • Управление на стилови ръководства
 • Транскрибиране
 • Транслитериране
 • Текстопис (копирайтинг)
 • Обработка на текст чрез OCR
Verified by ExactMetrics