За Трансглоуб

Трансглоуб преди и сега

Трансглоуб Интернешънъл ООД е рожба на двама лингвисти със споделена страст към работата си и визия за бъдещето. Фирмата прави първите си стъпки през 2005 г. като доставчик на услуги за локализация само за една двойка езици – от английски на български – с фокус върху преводите в сферата на ИТ и техническите текстове. Много скоро професионалното отношение и безупречното качество дават своите плодове под формата на разширяващо се портфолио от партньори и нарастващ обем от работа. В резултат на това се сформират обособени екипи от щатни преводачи, проектни мениджъри и редактори.

Неспирният труд и безкомпромисното придържане към принципите отвориха пътя ни към съвместен проект с Българската академия на науките. Трансглоуб стана първата българска фирма, сертифицирана по Международния стандарт за качество на преводите ISO17100. Днес Трансглоуб Интернешънъл е на челно място сред доставчиците на езикови услуги за региона в сферите на агробизнеса, медицината, технологиите и други. Работим по стотици проекти на ден на всевъзможни тематики и езикови комбинации в съдействие с опитни лингвисти, подбрани заради специфичните си познания и умения на родния език.

За Трансглоуб

Нашата история в преводите

TransGlobe International Logo Old

Нашите екипи

За Трансглоуб - Нашият екип

Екипът ни на поход до Стобските пирамиди в полите на Рила.
© Трансглоуб Интернешънъл

Най-голямото ни предимство

Знаем, че хората са най-ценният ресурс за всеки бизнес. Затова в нашата фирма се стараем да предоставяме на нашите екипи всичко необходимо, за да се чувстват оценени, сигурни и заобиколени от приятели. Една от най-важните политики на Трансглоуб Интернешънъл е разделението на длъжностите – всеки получава възможността да развива потенциала си в областта, която смята за най-близка.

В допълнение всеки от нас получава възможността да развива уменията си, да придобива нови и да израства в компанията. Защото в Трансглоуб Интернешънъл хората са на първо място.

Превъзходство на първа линия

Нашите проектни мениджъри се отличават с невероятното умение да работят по множество задачи едновременно. Всеки ден те комуникират с огромно количество хора и полагат постоянни усилия в посока на правилното и навременно завършване на наложените ни задачи. Имате спешна или сложна задача? Поверете им я и те ще направят всичко възможно, за да я реализират. Можете винаги да разчитате на нашите проектни мениджъри. Човек би казал, че се занимават „само“ с управление на проекти, но трябва да видите на какво са способни!

Проектни мениджъри

проектен мениджър

Преводачи

професионални преводачи

Повелители на невъзможното

Нашите преводачи са специалисти по невъзможните задачи. Когато оригиналният текст попадне в ръцете им, независимо дали е качествен, или осеян с грешки, те като с вълшебна пръчица го превръщат в точен, смислен и разбираем негов вариант, за който не бихте и подозирали, че е превод. Имате сложни инструкции от по десетки страници? Трябва да се спазват заплетени стилови ръководства и обширна терминология? Трябва да се превежда в точно определен CAT софтуер? Или всичко от гореизброеното? Нищо няма да изплаши нашите преводачи. Те претърсват и най-затънтените кътчета на интернет, проучват и сравняват факти и постоянно усъвършенстват работата си по всевъзможни начини. И също така и през ум не им е минавало да пропуснат финалните проверки по превода ;-). За някои това е „просто“ превод. А за нас е просто – това е ПРЕВОДЪТ.

Пазители на Познанието

Последната дума при нас винаги идва от редакторите. Ако някой от колегите има нужда от помощ, редакторите винаги са полезен източник на знания. Благодарение на многогодишния им опит всеки превод, който мине през вещото им око, бива изпипан и до най-дребния детайл. Те се занимават с подробностите по всеки проект, който ни поверите, по отношение на стил, пунктуация, граматика, съгласуваност на изказ и терминология и много други. От тях преводачите получават положителни отзиви, когато са се справили добре, или конструктивна критика, чрез която да подобрят работата си за в бъдеще.

Пазители на Познанието? Не, те са „просто“ редактори.

Редактори

Избор на преводачески екип - заглавно изображение
ТРАНСГЛОУБ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД е бенефициент по административен договор BG16RFOP002-2.089-3826-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. Изпълнението на проекта е насочено към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

В резултатите от получената подкрепа по процедурата ще се постигане положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Обща стойност на проекта е 50 000,00 лв., от които 42 500,00 лв. европейско и 7 500,00 лв. национално финансиране.

Срока на изпълнение на проекта е от 21.03.2022 до 21.06.2022 г.

Проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Съдържанието на настоящата публикация е отговорност единствено на бенефициента  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и на УО на ОПИК.

Verified by ExactMetrics