Нека погледнем отблизо Балканите – мистериозен регион в югоизточна Европа, разположен на кръстопътя между Европа и Азия. Ще разгледаме мястото на балканските страни в глобалната икономическа обстановка и тяхното влияние върху инвестициите на Балканите.

Текущо геополитическо положение

На балканския полуостров се разполагат единадесет държави. Това са Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Косово, Румъния, Северна Македония, Словения, Сърбия, Хърватия и Черна гора. Ако трябва да сме географски честни, европейската част на Турция също попада на полуострова. 5 от страните – България, Гърция, Румъния, Словения и Хърватия – са вече в ЕС, а останалите 6 (без да броим Турция) са кандидат-членки, които би трябвало да влязат в Съюза до 7 – 8 години.

Общото между балканските страни

Географските, политическите и икономическите фактори в региона са причина за много общи характеристики на страните в региона. Тези характеристики създават по-благоприятни условия за инвестиции на Балканите в сравнение с останалата част от Европа. Такива са например:

  • Стратегическо местоположение между северните и южните европейски пазари.
  • Развитие на свързаността като фокус в ЕС в момента (например новата Air Albania).
  • Данъци.
  • Инвестиционни стимули.
  • Образование.
  • Цена на труда.

Струва си да се отбележи, че стандартният корпоративен данък на Балканите е около 10 – 15% (0% за някои бизнеси), докато в останалата част на Европа същият варира от 20 до 33%. Транспортът също е на добро ниво и се подобрява постоянно. И въпреки по-ниския стандарт на живот, всички балкански страни са в икономически възход и демонстрират добър потенциал за инвестиции.

Икономически ръст и стабилност

Икономическите показатели в региона са като цяло стабилни с пет страни членки на ЕС и шест кандидат-членки. Всички кандидат-членки също така са подписали Споразумение за стабилизиране и асоцииране с ЕС (ССА), което им дава възможност за безплатна търговия със страни от ЕС, ЕАСТ и ЦЕФТА, включително Турция и Украйна, както и осигурява финансова или техническа помощ преди приемането в ЕС. Освен това българският лев и босненската конвертируема марка са доста стабилни след приемането на валутния борд към германската марка до 2002 г., както и след това към Еврото.

Търговия, данъци и разходи

Съществуващите търговски и данъчни политики в региона дават голямо предимство за инвестиции на Балканите и могат да наклонят везните за бъдещите инвеститори. Ето и основните предимства:

  • Нисък корпоративен данък – чудесен стимул за нови инвеститори е данък от 0% за някои бизнеси до около 15%.
  • Свободни икономически зони – предпоставка за развитие на нов бизнес в Албания, България, Северна Македония, Сърбия и Турция.
  • Споразумения за свободна търговия – както страните членки, така и кандидат-членките се възползват от свободна търговия със страни от ЕС, ЕАСТ,  ЦЕФТА, както и с Турция и Украйна.
  • Ниски разходи – всички балкански страни предлагат сравнително евтини варианти за наемане на работни помещения и изгодни цени на труда, което прави новите инвестиции примамлив вариант.

Демографски особености

Без съмнение, най-ценното предимство на Балканите са хората. Те са млади, добре образовани и с желание за работа, а много от тях говорят най-малко два чужди езика. Тежките икономически кризи в региона доведоха до израстването на едно бързоадаптиращо се към промените поколение със силен дух и професионални умения. Благодарение на това инвеститорите във всички балкански страни могат лесно да отварят нови офиси и да разширяват бизнеса си.

Балканите са едно наистина пленително място с богата история и още по-богата култура. Затова, ако мислите да започнете бизнес тук, важно е да изберете правилния партньор. Ние от Трансглоуб Интернешънъл можем да ви помогнем да го направите – попитайте ни как или използвайте бутона по-долу, за да получите персонално предложение!

Verified by ExactMetrics