Особености при превод на маркетинг кампания

Когато вземете решение да преведете вашата маркетинг кампания, трябва да съобразите няколко съществени фактора. Маркетинг преводите попадат в специализирана преводаческа област, която изисква експертни знания както в сферата на преводите, така и в сферата на маркетинга. Поради това тази услуга не се предоставя от всички преводачески компании. Когато обаче откриете такава, която предлага експертни маркетинг преводи, е добре да обърнете внимание на следните подробности…

Проверете за опит в маркетинга

Това може да изглежда очевидно, но реално е най-важната стъпка при търсенето на правилния преводач за вашата маркетинг кампания! В идеалния случай този преводач е експерт по езика на оригинала и по езика на превода, а притежава и знания за маркетинг индустрията. Така може да сте спокойни, че проектът ви е в най-подходящите ръце. Това също означава, че ако има проблеми с директния превод, преводачът има достатъчно допълнителни знания за най-адекватната реакция според случая. Това намалява грешките и ускорява процеса, без да се губи време в търсене на външна помощ.

Определете целевата си аудитория

За да могат преводачите ви да завършат ефективно превода, те трябва да са запознати с целевата аудитория. Задълбоченото разбиране на предназначението на преведеното съдържание ще позволи на преводача да осигури правилен превод в контекст. Целевият пазар определя също и езиковите решения, които преводачите ще вземат при превода. Локализацията има силата да ускори успеха на всяка маркетинг кампания или да я провали изцяло – особено ако бъде пренебрегната.

Запознайте преводача с търговската си марка

Въпреки че вие познавате вашата компания като пръстите на ръката си, това може да не се отнася до същата степен за преводачите. Необходимо е да се уверите, че сте предали по най-добрия начин мисията на компанията, нейния дух и крайна цел, за да може вашият бранд да бъде представен най-пълноценно. Това се отнася особено до подбора на думи, тъй като много компании използват бази данни с одобрена терминология за всяка отделна маркетинг кампания. Ако предоставите това на преводачите и същевременно разработите база данни с преводи на същите термини, ще можете да постигнете пълно съответствие между минали и бъдещи преводи на вашето съдържание.

Осигурете достатъчно време и бюджет

В сравнение с други типове превод времевият натиск върху маркетинговите преводи може да е сериозен. При тях значението на текста може да позволява различни интерпретации. От преводача зависи да преведе текста така, че да отразява оригиналното значение на съдържанието. Това е особено вярно за заглавия, слогани и рекламни текстове, тъй като те може да изискват многократни преработки преди одобрение. Предвид всичко това понякога маркетинговия превод не е достатъчен и може да се наложи да инвестирате в адаптивен превод. Така ще гарантирате, че посланието ви ще бъде ясно чуто и правилно разбрано от целевата ви аудитория.

Лесно е да се почувствате объркани от броя доставчици на езикови услуги на пазара. Но когато имате нужда от специализиран превод, е важно да сте сигурни, че работите с най-добрите. Ако искате да научите повече, вижте нашата страница за маркетингови преводи или ни пишете на hello@transglobeinternational.com.

Verified by ExactMetrics