Защо професионалните преводачи са незаменими

Има много предимства в това да инвестирате в професионални преводачи. Това е една възможност за по-голям пазарен дял, международно признание или просто за по-добър растеж на бизнеса ви. Затова, когато избирате професионален езиков експерт, е важно да сте сигурни, че е безспорно доказал се професионалист. Неслучайно много хора с перфектно владеене на съответния език се обучават допълнително. Така те могат да подобрят езиковите си познания и да се научат да ги прилагат в професионална обстановка.

Специализация

Много професионални преводачи избират специализация в различни сфери на индустрията – от право и медицина, до автомобилостроене и маркетинг. Това им осигурява знания, които средностатистическият човек не притежава. А от своя страна това означава, че преводът ви не само ще е с високо качество, а и напълно точен. Често при специализираните преводи изказът в оригиналния текст е строго специфичен за конкретна област или продукт. Затова дори най-малката неточност може да доведе до невероятни проблеми за клиента.

Поверителност

Професионалните преводачи са експерти, когато става въпрос за поверителност. Те разбират колко е важно клиентът винаги да е защитен – нещо, което човек невинаги може да осъзнае в пълна степен. Когато работят върху няколко големи проекта (нещо обичайно за професионалните преводачи), те често попадат на текстове с чувствителна информация. Това могат да бъдат непубликувани проекти или просто въпроси, които са поверителни за самия клиент. Ако работите с професионален преводач, може да сте напълно сигурни, че документите ви са в сигурни ръце. Така ще се фокусирате върху своята работа, без да се тревожите за нарушения на поверителността.

Стандарт за превод

За да постигнат квалификации според стандарт ISO 17100, професионалните преводачи се обучават между 2 и 4 години. Така могат да придобият квалификация за превод или да продължат да се обучават, за да специализират в конкретни области. Тази квалификация обикновено включва изучаване на големи обеми от материали за превод и локализация. Към тях се включват преводачески технологии, културни особености, критична оценка на текстове и методологии на проучване. Поради това професионалните преводачи притежават уникални компетентности за това как най-добре да преведат вашите документи. Такова ниво на образование и обучение гарантира, че преводите се извършват с най-висока степен на точност и професионализъм. Степен, непостижима за непрофесионалните преводачи.

Налични ресурси

Професионалните преводачи често работят в агенция за преводи, което им осигурява достъп до скъпи технологии за превод. Тези технологии революционизират индустрията на преводите, като прецизират процеса, правят го по-рентабилен и съкращават значително сроковете за изпълнение на проектите. В зависимост от възложения проект един професионален преводач може да се възползва от технологии, като машинен превод (Machine Translation, MT) за големи обеми от данни, инструменти за превод с помощта на компютър (Computer-Aided Translation, CAT) за подобряване на производителността, преводачески памети (Translation Memory, TM) за достъп до база данни с предходни приложими преводи и много, много други. Всички тези ресурси обикновено не са достъпни за средностатистическия човек поради необходимия труд за въвеждането им и разходите, свързани със закупуването им.

Съгласуваност

С различните си експертни познания и технологии професионалните преводачи имат всичко необходимо, за да предоставят по-съгласувани преводи, особено чрез управление на терминологията и преводачески памети. За вас като клиент това означава, че може да се възползвате от компетенциите им, като крайният резултат ще е значително по-точен, що се отнася до съгласуваността на терминологията. С това може да сте напълно спокойни – вашият преводач ще изпълни задачата си перфектно.

С повишаването на броя проекти за превод се повишава и броят професионални преводачи, които са готови да се заемат с проекта ви. В TransGlobe International се гордеем, че работим с екип от възможно най-добрите и добре оборудвани професионални преводачи. Това означава, че може да разчитате на нас да изпълним проекта ви за превод точно както трябва – всеки път!

За повече информация относно предлаганите от нас езикови услуги ни пишете на hello@transglobeinternational.com.

 

Verified by ExactMetrics