Управление на терминологични бази

Терминологията представлява наука за термините и тяхната употреба в текст. Много компании разполагат с набор от термини, които използват за затвърдяване и цялостно представяне на търговската си марка на различни платформи. Преводът на такива термини и запазването на оригиналното значение обаче може да е нелека задача. Едни от най-големите предизвикателства за преводаческите компании са акронимите, абревиатурите и синонимите, особено когато контекстът не е конкретизиран. Управлението на терминологични бази ни дава възможност ефективно и точно да превеждаме всякакво съдържание, като организираме термините на базата на предварително зададени правила за тяхната употреба. Така всеки термин се използва в правилния контекст. Винаги.

Създаване на терминологична база

Първата и най-важната стъпка от управлението на терминологична база за преводаческите компании е създаването на терминологична база. Тя реално представлява база данни за управление и използване на одобрени термини при превод – както за езика на оригинала, така и за езика на превода. Тези бази данни се съхраняват с помощта на CAT инструменти, което ги прави лесни за работа. Като използвате терминологична база заедно с обичайните инструменти за превод, вие гарантирате, че преводите ви са акуратни и в съответствие с предишните и бъдещите преводи на вашите клиенти. Така вашата продуктивност се повишава, а клиентите ви са още по-доволни!

Ползи от управлението на терминологични бази

Както стана ясно по-горе, много клиенти разполагат с установен набор от насоки и стандарти за търговската си марка, според които създават съдържанието си. Това означава, че преводът на това съдържание трябва да влиза в същите рамки. Без подходящо управление на този процес може да се получат несъответствия в терминологията и противоречия в самите преводи, което да попречи на съхранението и повторното им използване чрез преводаческа памет. Невъзможността за възползване от предимствата на терминологията може да доведе до повишаване на нужното време и усилия за извършване на преводите. Така направените от вас инвестиции в преводачески технологии и може да се окажат напразни, а възможността ви за поемане на по-големи обеми работа – да намалее. Управлението на терминологични бази е особено важно в  специализираните преводи, като например медицински и юридически, където двусмислието и несъответствията може да имат сериозни последствия.

Терминологични бази или преводачески памети?

Макар и да са подобни, терминологичната база и преводаческата памет се различават по предназначението си за преводаческите компании. Инструментите за управление на термини представляват бази данни с одобрени термини и правила за използването им, в които може да търсите най-подходящите за клиента и проекта термини. Този процес е познат като „активно разпознаване на термини“. От друга страна, инструментите за преводачески памети съхраняват сегменти текст като двойки оригинален и преведен текст. На практика двата инструмента често се използват заедно за още по-добър ефект!

За нас в Трансглоуб Интернешънъл е от ключово значение да управляваме ефективно терминологичните си бази за всички проекти – както за нови, така и за регулярни клиенти. Така може да сте сигурни, че всеки път ще получите безупречен превод. Като част от нашето портфолио ние предлагаме специализирани преводи за юридическата, медицинската, ИТ, гейминг и автомобилната индустрии, за които правилната терминология е от особено голямо значение.

Ако искате да научите как може да оптимизирате процедурите си за преводи и глобализация, свържете се с нас на hello@transglobeinternational.com.

Verified by ExactMetrics