CAT инструменти за начинаещи

Преводът с помощта на компютър (Computer Aided Translation, CAT) включва компютърни приложения, които помагат и съдействат при превода на съдържание от оригиналния на целевия език. Тези приложения, известни още като CAT инструменти, повишават производителността и съгласуваността на превода, като същевременно поддържат ниски разходи. Те обикновено включват няколко отделни технологии в една интегрирана програма. Тези инструменти изминаха дълъг път от скромното си начало, най-напред като самостоятелен софтуер, който може да се използва на един компютър, до днешния базиран в облака онлайн инструмент, достъпен от всяка една точка. Това означава, че нашите преводачи имат достъп до необходимите инструменти независимо от това къде се намират по света!

Какви са ползите от CAT инструментите?

Инструментите за превод с помощта на компютър улесняват преводаческия процес, като разделят текста на по-малки части (сегменти). Това обикновено са цели изречения, отделни фрази или дори единични думи. След това сегментите се организират по начин, който улеснява ефективното изпълнение на превода от преводача, като по този начин преводът отнема много по-малко време. При превод те се записват и могат да бъдат търсени в преводаческата памет или речника на повечето CAT инструменти. Тези удобства гарантират, че се следва съгласуваност на терминологията и стила на писане от оригиналния текст.

Този вид превод също така е полезен, когато оригиналният материал е подобен на превеждан по-рано текст. Причината е, че повечето CAT инструменти имат вградена преводаческа памет, която дава възможност за по-точен и по-бърз превод. Тези видове софтуер също намаляват шансовете за грешки, като записват преведените сегменти заедно с оригиналния текст. Преводачът има постоянен достъп до всички преведени сегменти, за да се гарантира, че даден сегмент е преведен точно. CAT технологиите са специално разработени така, че да позволят на преводача да търси и променя конкретни сегменти от текста, позволявайки му да извършва своевременни промени.

Как работи процесът?

1. Вашият партньор за езикови услуги първо ще извлече съдържанието за превод от изходния файл.
2. След това ще качи извлеченото съдържание в CAT инструмент по ваш избор.
3. Повечето CAT инструменти използват преводаческа памет с цел разпознаване и преработване на вече преведено съдържание.
4. Инструментът се свързва с наличната терминологична база данни и предлага предложения на преводачите, докато те работят, за да се гарантира съгласуваност в превода.
5. Преводите се преглеждат и редактират от редактори и коректори, за да се гарантира максимална точност.
6. Всички преведени сегменти се запазват в преводаческата памет.
7. CAT инструментът генерира целевия файл.
8. Технически специалисти финализират целевия файл, за да гарантират, че съответства по максимално точен начин на изходния файл.
9. След това целевият файл се споделя с клиента.

CAT инструменти и тяхната ефективност в локализацията

Успешната локализация обикновено включва огромно количество текст, който би отнел много време за превод на преводача, ако не се използва технология. Това обаче е леснопостижимо за превода с помощта на компютър благодарение на преводаческа памет. В резултат на скоростта и точността на технологията можете да получите повече преведено съдържание на по-ниска цена.

Ако имате документи, които имат много повторения – например технически ръководства – CAT инструментите ще помогнат на преводача със запаметяване на вече преведените фрази, така че да не се налага повторният им превод. По този начин можете да спестявате от разходите за вашите преводи, тъй като никога няма да се налага да плащате два пъти за една и съща фраза!

CAT инструментите улесняват преводаческия процес с подобрена съгласуваност и високо качество на изпълнението – на разумна цена.

За да научите повече за начина, по който можем да използваме превода с помощта на компютър с цел оптимизиране на вашите преводи, свържете се с нас на hello@transglobeinternational.com.

Verified by ExactMetrics